ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Декларация за поверителност съдържа информация за нашите практики за поверителност, за избора, който можете да направите и за правата, които можете да упражнявате, във връзка с Вашите лични данни, включително информация, която се събира чрез активността Ви онлайн.

Защитата на личните данни и опазването на личната информация на нашите клиенти е от изключително важно значение за нас. Личните данни, които “Агромонитор” ООД получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

Ние обработваме Вашата информация въз основа на приложимото законодателство, конкретно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, Закона за защита на лични данни и Закона за електронната търговия. В тази декларация Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на “Агромонитор” ООД на нашите уебсайтове. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация.

Какво се случва с Вашите данни, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни изпратите Е-мейл, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие.

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, Е-мейл адрес и данни за използваното от Вас платежно средство.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на

  • обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal, ePay);
  • куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката;
  • нашето счетоводство.

При незавършена поръчка оставяме въведените по нея данни за 30 дни и си запазваме правото да Ви информираме периодично за нейния статус, съответно за Вашите опции вследствие на това.

При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството 10-годишен срок.

“Агромонитор” ООД прилага организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни. Данните, които ни предоставяте онлайн, са защитени с криптирана връзка чрез използване на SSL сертификат. SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. Личните данни се съхраняват на сървъри на дружеството, където са защитени с всички съвременни и подходящи за целта стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита – защитни стени, антивирусни програми, криптиране на данните и други.

Разкриване на Вашите лични данни

“Агромонитор” ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица, освен в един от следните случаи:

  • когато е получил изричното писмено съгласие от Клиента;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • когато сме задължени по закон да предоставим информацията.

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган.

Имате право да оттеглите даденото от Вас съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго законово основание да продължим тази обработка;

Свържете се с нас:

„ Агромонитор“ ООД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 134, вх. В

E-mail: info@agromonitor.de