Грах Карина БИО

4.98лв.

Сорт от биологично производство , много ранен, високодобивен, лесен за прибиране.

Опаковка: 200 семена, (арт.№ 0936).

Описание

Градински грах със сеитбена норма 2000 гр. / 100 кв.м., маса на 1000 семена: 200 – 300 гр., 1 гр. = 3 – 5 семена.

Плътност на посева: 65 – 85 растения/кв.м. Срок на сеитба: възможно най – рано (м. март) при температура на почвата минимум 8  ̊С. Дълбочина на сеитба: 3 – 4 см.